SVĚTOVÁ DOPORUČENÍ PRO POHYBOVOU AKTIVITU

SVĚTOVÁ DOPORUČENÍ PRO POHYBOVOU AKTIVITU

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje pohybovou aktivitu jako jakýkoli tělesný pohyb spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj energie nad klidovou úroveň. Tato obecná definice zahrnuje všechny souvislosti tělesné aktivity, tj. pohybovou aktivitu ve volném čase (včetně většiny sportovních činností a tance), pohybovou aktivitu související se zaměstnáním, pohybovou aktivitu doma nebo v blízkosti domova a pohybovou aktivitu spojenou s dopravou.

Většina populace jistě ví, že pravidelná pohybová aktivita je pro zdraví přínosná, zejména pro prevenci civilizačních onemocnění. Málokdo však již ví, jaká dávka pohybové aktivity je tedy pro tyto aspekty optimální. Proto různé státy a mezinárodní organizace vydávají doporučení pro pohybovou aktivitu, anglicky „physical activity guidelines“.

Jednou z těchto organizací vydávající toto doporučení je Světová zdravotnická organizace (WHO), která pro zdravé dospělé ve věku 18 až 65 let WHO doporučuje jako cíl dosažení minimálně 30 minut pohybové aktivity střední intenzity po 5 dnů týdně nebo alespoň 20 minut pohybové aktivity vysoké intenzity po 3 dny týdně. Potřebnou dávku pohybové aktivity lze sestavit z více částí v trvání alespoň 10 minut a může ji tvořit kombinace bloků o střední a vysoké intenzitě. Doporučení dále obsahují doplnění aktivit pro zvýšení svalové síly a vytrvalosti dvakrát až třikrát týdně.

Děti školního věku by měly denně vykonávat min. 60 minut středně až vysoce intenzivní pohybové aktivity ve formě, která je vývojově vhodná, přináší jim radost a zahrnuje rozmanité činnosti. Plnou dávku lze sestavit z více částí o délce trvání alespoň 10 minut. U skupin raného věku by se měl klást důraz na rozvoj motorických dovedností.

Pro dospělé ve věku nad 65 let platí v zásadě stejné doporučení jako pro mladší dospělé, navíc se ale přikládá zvláštní důležitost silovému tréninku a cvičení pro udržení rovnováhy za účelem předcházení pádům.

U všech cílových skupin lze dosáhnout dalšího přínosu zvýšením intenzity. Podle potřeb konkrétní věkové skupiny by se měly použít specifické typy aktivit: aerobní, silové, rovnováha, ohebnost, rozvoj motorických dovedností.

Jako spousta jiných států má Česká republika také zpracované Národní doporučení pro pohybovou aktivitu, vydané pod záštitou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obsahuje doporučení pro pohybovou aktivitu všech věkových kategorií a doporučení k omezení sedavého chování, které jde ruku v ruce s pohybovou aktivitou. Doporučení byla vyvozena na základě výzkumu HBSC studie z roku 2010.

Ve zkratce doporučení pro děti říká, že každé dítě by mělo být denně aktivní minimálně 60 minut, a nemělo by sedět u počítače, mobilu apod. více jak 4 hodiny denně. Dospělý by měl být pohybově aktivní 30 min. střední intenzity 5 krát týdně nebo 25 min. vysoké intenzity 3 krát týdně plus posilovací a protahovací cvičení 2x týdně.

Zpět