Chůze, základ aktivního života díl 2.

Chůze, základ aktivního života díl 2.

Počet kroků jako parametr aktivnosti Z minulého článku již víte jak je chůze zdraví prospěšná, ale možná jste zachytili trend poslední doby v počtu sledovaných kroků a ptáte se, kolik je tedy vhodné kroků za den ujít. Na základě mnoha studií, odborníci na zdraví a pohyb zjistili, že 10 000 kroků za den je dostatečný pohyb pro pozitivní ovlivnění zdraví dospělé populace. 10 000 kroků odpovídá průměrně 6-7 km, přičemž záleží na vaší délce kroku. Jestli-že je vašim cílem snížit hmotnost, pak byste měli ujít 12 000 - 15 000 kroků denně. Podle počtu celkového denního množství kroků, můžeme populaci rozdělit do skupin od téměř neaktivních jedinců po velice aktivní jedince.

Počet kroků za den Stupeň aktivity
<5000 sedavý způsob života - velmi málo aktivní
5000 - 7499 málo aktivní - denní aktivita bez cvičení či sportu
7500 - 9999 středně aktivní - zahrnuje nějakou pohybovou aktivitu nebo zvýšenou pracovní aktivitu
10000 - 12499 aktivní
12500< vysoce aktivní

Daný počet kroků se týká vaší celodenní běžné pohybové aktivity, to znamená, že zahrnuje veškeré přesuny, nachozené kroky v práci, při úklidu apod. Při zvýšení této běžné denní pohybové aktivity, zejména při navýšení pěších přesunů můžete lehce docílit oněch 10 000 kroků. Aby však chůze jako taková byla přínosem pro zdraví, je zapotřebí svižnější chůzí denně ujít alespoň 6000 kroků, což vám zabere asi kolem hodiny času.

A jak sledovat počet nachozených kroků? Jednoduše, stačí si koupit jednoduchý krokoměr nebo stáhnout některou z aplikací do mobilního telefonu, většinou pod názvy pedometer, step counter apod.. U aplikací i krokoměru je dobré otestovat si jejich přesnost. Jednoduše se rozejděte po rovince a počítejte kroky alespoň do 20 a poté se podívejte, kolik napočítal krokoměr. Pokud bude ukazovat stejný počet, máte výborný nástroj na sledování vašich kroků. Nelekejte se, pokud při 2-4 krocích krokoměr nereaguje, protože některé z nich jsou nastaveny pro započítávání kroků od určitého minimálního počtu. Zamezí se tím započítávání např. pohupování v autobuse apod. Takže závěrem choďte, choďte a vaše tělo se vám odvděčí.

Zpět