Lázně Bludov…cesta za zdravím…a spokojeností se sebou samým

Lázně Bludov…cesta za zdravím…a spokojeností se sebou samým

původním jídelním návykům a kilogramy zase nabírají zpátky. Pro začátek je totiž velmi důležité hubnout pod odborným vedením. Pro začátek se můžete se obrátit na naši poradnu na hubnutí. Je potřeba, aby si děti osvojily zásady zdravého stravování a dostatečně si je upevnily, aby se naučily zařazovat do svého denního režimu pohyb, aby změnily dosavadní nevhodné návyky a naučily se novým způsobům jídelního chování, které nepovedou k přibírání na váze a také… aby zvýšily důvěru ve své schopnosti a v sebe sama vůbec, aby byly více se sebou spokojené a měly samy sebe rády. Proto se v lázních kromě výživy a pohybu zaměřujeme i na péči o psychiku našich dětských pacientů s nadváhou a obezitou. Psychologická péče probíhá ve dvou rovinách:

1. Individuální psychologické konzultace

Jedná se o individuálně vedené psychologické pohovory ve formě poradenství a terapie v případě akutních potíží nebo dlouhodobějších problémů dětských pacientů s nadváhou a obezitou. Ke konzultacím jsou děti přizvány na žádost ošetřujícího lékaře, mohou o ně zažádat rodiče dětí nebo i děti samy. Probíhají jednorázově nebo vícekrát podle individuálních potřeb a požadavků. Na konzultacích se nejčastěji řeší problémy ve vazbě na lázeňský pobyt, např. potíže s adaptací, interpersonální problémy, problematické chování. Děti však mají možnost docházet na konzultace i v případě problémů jako jsou problematické vztahy v rodině, neuspokojivé vrstevnické vztahy nebo třeba problémy, které se týkají příjmu potravy. Prostřednictvím individuálních konzultací je také snaha zajistit kontinuitu psychologické péče o děti, které jsou odborné psychologické nebo psychiatrické péči.

2. Skupinový program

Během pobytu v lázních se děti pravidelně každý týden zúčastňují skupinového psychosociálního programu.
Program se skládá ze čtyř na sebe navazujících lekcí, je koncipovaný pro malé koedukované skupiny dětí.
Probíhá formou psychosociálních her, řízené diskuze, vzájemného sdílení vlastních zkušeností a praktického nácviku nových schopností a dovedností. Koncepce programu vychází z principů kognitivně behaviorální terapie. Jednotlivé lekce se zaměřují na vytváření a posilování pozitivních vrstevnických vztahů, podporu motivace k hubnutí, sebepoznávání, budování pozitivního sebepojetí včetně pozitivního obrazu vlastního těla. V rámci programu se děti navíc učí analyzovat modelové situace z běžného života, např. konfrontace s kamarády, oslavy, návštěvy prarodičů, prázdniny, přičemž důraz je kladen na kognitivní a emoční zpracování situací a nácvik žádoucího chování, které nebude vést k přibírání na váze. Děti se také dozví, proč je důležité relaxovat a vyzkouší si dvě relaxační techniky (relaxaci spojenou s vizualizací a malování mandaly).

Zpět

Stravovací návyky

Změňte s naší pomocí stravovací návyky. Naši odborníci vám poradí jak správně postupovat, aby se při hubnutí nedostavil nechvalně známí jojo efekt. specializujeme se především na lěčbu obezity u dětí, ale dospělím také pomáháme změnit jejich životní styl. Pokud máte zájem a chuť se sebou něco udělat můžete začít pomocí naší poradny na hubnutí.

Léčba dospělých

Máme špičkový tým odborníků. Tým, který využívá těch nejnovějších léčebných metod a postupů. Pomůžeme Vám od bolestí zad a bolestí pohybového aparátu.
Jedinečné složení naší léčivé vody v kombinaci s odbornou léčbou a péčí těch nejlepších profesionálů Vám pomůže vrátit radost ze života.