Obezita

Obezita

Startovací metou pro správné návyky je období cca 1 roku života, kdy dítě přijímá rozmanitou stravu. Stravování by mělo mít přesná pravidla, pravidelné časové harmonogramy, základy hygieny, ideální je společné stolování. Rodiče určují druh jídla, dítě určuje množství. V každém jídle by měla vyniknout výrazná chuť základní potraviny (maso, vejce, tvaroh, bílé jogurty, ovoce, zelenina), proto není vhodné příliš kombinovat a používat výrazné koření. Pokut dítě některou potravinu odmítá, je potřeba nabízet opakovaně, povzbuzovat v ochutnání, zásadou je, že dítě musí ochutnat jídlo 7x aby si na chuť zvyklo „pravidlo sedmi“. Kofein, podaný s láskou, třeba kofola za dobré chování, ale například i hořčice způsobují hyperaktivitu. Pokud chcete hodné dítě, nezatěžujte jeho organismus nevhodnými nápoji, dochucovadly …

Léčba obezity znamená zásah do fyzické i psychické rovnováhy dítěte a nastavení trvalých změn v životním stylu. Je závislá na stupni a především na motivaci samotného pacienta. Při dodržování nastavených změn musí být dítěti oporou celá širší rodina, tak aby výsledek náročného snažení mohl být dlouhodobý. Redukční režim u dětí v období 6 – 14 let věku je především individuální s přihlédnutím na věk, výšku, pohlaví, fyzickou aktivitu. Toto období je velmi proměnlivé co do potřeby energie a živin dle rychlosti růstu.

Redukční režim obézního dítěte = úprava stravovacích návyků s cílem dosažení zdravého životního stylu
Redukční režim u dětí je jiný, než u dospělého člověka. Vzhledem k tomu, že nadváhu způsobují špatné stravovací návyky, tak nastavením správných stravovacích návyků docílíme i zdravé hmotnosti dítěte, bez strádání a pocitu hladu.

Dítě není „malý dospělý“ , nestačí zmenšit porce běžné stravy, ale je potřeba volit stravu vhodnou pro správný vývoj, který nevede k obezitě. Zdravá výživa může být ohrožena i důsledkem zvýšené emoční lability a nadměrné citlivosti dospívajících na emoční stresy, které se mohou promítnout ve formě přejídání. Výživová nerovnováha vždy odráží výživový styl rodiny. Stravování dospívajících je také ovlivňováno sociálními ambicemi, společenskými trendy, vrstevníky, reklamou, stravovacími zlozvyky, vyvinutými chuťovými vjemy, pohodlností …

Myslíte to s hubnutím a nastavením správného stravování vašich dětí opravdu vážně? Dopřejte jim pobyt v lázních, který jim může změnit život a zdraví k lepšímu.

Nejzávažnější chyby ve stravování

Cílem úspěšné redukce je nastolení správných stravovacích návyků podle zásad zdravého životního stylu, návyků celoživotních a schopností udržet si stabilní tělesnou hmotnost

Zpět

Léčba dětí

Lázně Bludov se zaměřují na léčbu dětské obezity a pohybového ústrojí. V těchto oborech je dosahováno vynikajících výsledků. Tým odborníků využívá nejmodernějších metod a postupů v oblastech obezitologie či pohybového aparátu.

Léčba dospělých

Máme špičkový tým odborníků. Tým, který využívá těch nejnovějších léčebných metod a postupů. Pomůžeme Vám od bolestí zad a bolestí pohybového aparátu.
Jedinečné složení naší léčivé vody v kombinaci s odbornou léčbou a péčí těch nejlepších profesionálů Vám pomůže vrátit radost ze života.